Användbara tips för den som ska installera bergvärme

08 juni 2022
lily_hansen

editorial

Genom att installera bergvärme kan man kraftigt sänka sina uppvärmningskostnader och samtidigt göra gott för miljön. Störst besparing gör den som byter ut sina gamla el-element mot bergvärme. Men också den som värmer med fjärrvärme kan spara pengar genom att i stället installera bergvärme. Framförallt om man har en lite större konsumtion av värme och varmvatten som exempelvis en bostadsrättsförening. 

Det lönar sig nästan alltid att installera bergvärme, trots den något höga installationskostnaden. Enda gången det inte lönar sig är då man endast brukar fastigheten lite då och då som exempelvis ett fritidshus. Då är det bättre att man i stället sätter in en luftluftvärmepump eller en kamin. En bergvärmepump hämtar sin värme djupt nere i berggrunden och för att man ska få upp värmen måste man borra en energibrunn. Det är därför som installationskostnaden är högre än för andra typer av värmepumpar.

 

installera bergvärme

 

Tillstånd för att installera bergvärme

Vill man installera bergvärme måste man först ansöka om tillstånd från miljökontoret i den kommun som man bor i. Det beror på att det vid borrningen av energibrunnar föreligger vissa miljömässiga risker och att grundvattnet kan ta skada. Man måste också ta reda på om det redan finns energibrunnar borrade i närheten. Detta eftersom energibrunnar inte får anläggas för nära varandra eftersom de då kan påverka varandra negativt.

Som privatperson kan man använda sig av rotavdraget då man installerar bergvärme. Men det kan ändå löna sig att jämföra priser mellan olika aktörer. Bäst är att vända sig till ett företag som erbjuder en helhetslösning och som även kan hjälpa till med anläggandet av energibrunnen. Att använda sig av endast ett företag gör vanligtvis att installationen går smidigare och snabbare, och många gånger blir det också billigare. Skulle det vid ett senare tillfälle uppstå problem med bergvärmepumpen vet man också vem man ska kontakta.

Fler nyheter