Relining i Stockholm: En modern lösning på gamla rörproblem

11 maj 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

Stockholm, den pulserande metropolen känd för sina vattenvägar, broar och anrika byggnader, står inför en dold utmaning under ytan åldrande rörsystem. Ett växande problem som kan orsaka allvarliga skador på både bostäder och offentliga byggnader. Men en modern teknik kallad relining ger hopp om en både kostnadseffektiv och mindre ingripande lösning. I denna artikel utforskar vi hur relining hjälper Stockholms fastighetsägare att förlänga sina rörs livslängd och säkra sin fastighets infrastruktur.

Vad är relining?

Relining, även känt som rörinfodring, är en metod för att reparera skadade eller slitna avloppsrör inifrån utan att behöva gräva upp dem. Denna teknik har blivit alltmer populär i Stockholm där många byggnader kan ha rörsystem som är flera decennier gamla. Relining innebär att ett nytt rör skapas inuti det befintliga röret med hjälp av en speciell infodring. Detta kan vara gjort av olika material som exempelvis härdplast, som sedan härdas på plats för att skapa en ny, slät och hållbar yta. Reliningprocessen börjar ofta med en grundlig inspektion av de existerande rören genom kameraundersökning för att identifiera problemområden. Därefter rengörs rören grundligt för att säkerställa att infodringen kan fästa ordentligt. Efter det förs infodringsmaterialet in i röret och härdar, vanligtvis med hjälp av UV-ljus eller värme. Detta skapar ett nytt rör inuti det gamla, vilket minskar korrosion och kan stoppa läckage, rotintrång och andra vanliga problem kopplade till äldre rörsystem.

relining stockholm

Fördelar med relining

Relining stockholm erbjuder flera betydande fördelar jämfört med traditionella metoder för rörreparationer. Ett av de huvudsakliga fördelarna är att det är en skonsam process som inte kräver större uppgrävningar, vilket kan vara särskilt värdefullt i Stockholm där många fastigheter är kulturmärkta eller ligger på trånga tomter där grävning kan vara problematisk. En annan fördel är tidsbesparingen. Eftersom relining är mindre arbetskrävande än traditionella metoder, blir även tiden för själva reparationen avsevärt kortare. Det innebär minst möjliga avbrott för de boende och användare av byggnaden. Dessutom ger relining en förbättrad livslängd och prestanda för rörsystemet, vilket är en långsiktig ekonomisk fördel. De nya rören är ofta mer hållbara och har en slätare yta som hindrar uppkomst av avlagringar och blockeringar.

Hur går relining till?

Relining är en flerstegsprocess som kräver noggrann planering och specialutrustning. Processen inleds med en detaljerad inspektion för att bedöma rörens skick och för att utarbeta en korrekt handlingsplan. Inspektionen görs ofta med hjälp av avancerad kamerateknologi som ger en tydlig bild av eventuella problem. När inspektionen är klar och relining beslutats genomförs en grundlig rengöring av rören för att avlägsna smuts, fett och andra hinder som kan påverka infodringens vidhäftning. Därefter mäts rörledningen och infodringsmaterialet skärs till och förbereds så att det passar exakt. Materialet som ofta är flexibelt förs in i rörsystemet och placeras noggrant för att säkerställa full täckning av de gamla rörens inre ytor. Slutligen härdas infodringen för att skapa ett robust och hållbart nytt rör.

Fler nyheter